خشنودی شما رضایت ماست

برخی از فعالیت های انجام شده

پروژه انجام شده

ساختمان آقای مهرآیین

شیراز-بلوار جمهوری
پروژه انجام شده

ساختمان آقای خشنودی

شیراز-خیابان صدا و سیما
پروژه انجام شده

ساختمان آقای هندی

شیراز-خیابان صدا و سیما
پروژه انجام شده

ساختمان آقای شجاعی

شیراز-بلوارجمهوری
پروژه آقای حسینی

ساختمان آقای حسینی

شیراز-عفیف آباد
پروژه آقای شاه نظر

ساختمان آقای شاه نظر

شیراز-خیابان دینکان
آقای سرتیپی

ساختمان آقای سرتیپی

شیراز-خیابان همت جنوبی
پست پروژه5

ساختمان آقای شهوند

شیراز-خیابان همت جنوبی
پست پروژه19

ساختمان آقای نوروزی

شیراز-بلوار مطهری
پست پروژه20

ساختمان آقای امیدی

شیراز-ستارخان
پست پروژه21

ساختمان آقای کریمی

شیراز-خیابان ستارخان
پست پروژه22

ساختمان آقای حیدری فر

شیراز-خیابان ولیعصر
پست پروژه23

ساختمان آقای بیدشهری

شیراز-خیابان نیایش
پست پروژه24

ساختمان اساتید

شیراز-خیابان معالی آباد
پست پروژه25

ساختمان آقای نیک نام

شیراز-خیابان معالی آباد
پست پروژه26

ساختمان آقای کاظمی

شیراز-خیابان فرهنگ شهر
پست پروژه27

ساختمان آقای کریمیان

شیراز-خیابان معالی آباد
پست پروژه28

ساختمان آقای قندی

شیراز-خیابان قصرالدشت
پست پروژه30

ساختمان آقای جاویدی

شیراز-خیابان معالی آباد

✓ مجتمع 22 واحدی جناب آقای مصریان واقع در خیابان معالی آباد

✓ مجتمع 20 واحدی جناب آقای دکتر امیری واقع در شیمی گیاه


✓ مجتمع 16 واحدی جناب آقای کریمان واقع در خیایان پزشکان معالی آباد

✓ مجتمع 12 واحدی جناب آقای نظیری واقع در بلوار فرهنگ شهر


✓ مجتمع 11 واحدی جناب آقای زرگری واقع در بلوار زرهی


✓ مجتمع 11 واحدی جناب آقای مهر آئین واقع در بلوار جمهوری


✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقایان معصومی و پرندوار واقع در بلوار فرهنگ شهر


✓ مجتمع 9 واحدی جناب آقای شجاعی واقع در بلوار جمهوری


✓ مجتمع 9 واحدی جناب آقای دهقان واقع درقصرالدشت، منبع آب


✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای نیکنام واقع د ر گلدشت معالی آباد


✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای باقری واقع در بلوار میرزای شیرازی


✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای اجاللی واقع در کوچه 59 قصرالدشت

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای سرتیپی واقع در خیابان همت جنوبی


✓ مجتمع 7 واحدی جناب آقای امیدی واقع در خیابان ستارخان


✓ مجتمع 7 واحدی جناب آقای کشاورز واقع در خیابان نیایش


✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای هندی واقع در خیابان جهاد سازندگی


✓ مجتمع4 واحدی جناب آقای وفامند واقع در خیابان میرزای شیرازی


✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای نوروزی واقع د ربلوار زرگری


✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای شاه نظر واقع در خیابان شهید دینکانی


✓ مجتمع 3واحدی جناب آقای غضنفری واقع در مطهری


✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای رئیسی واقع در فرهنگ شهر


✓ پروژه باغ شهری جناب آقای فانی واقع در صدرا


✓ درمانگاه بزرگ دماوند صدرا


✓ مجتمع 6واحدی جناب آقای زارع واقع در خیابان دانشگاه


✓ مجتع 10واحدی جناب آقای صفای ی در خیابان قصردشت


✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای عظیم واقع در فرهنگ شهر

✓ محتمع 5 واحدی جناب آقای نوری واقع در ستارخان


✓ مجنمع 10 واحدی جناب آقای حق جو واقع در خیابان خبرنگار


✓ مجنمع 6 واحدی جناب آقای پورکاظم واقع در نیایش


✓ پروژه ویالیی جناب آقای بهروزی واقع در صدرا


✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای کاظمی واقع در فرهنگ شهر


✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای حیدری فر واقع در فرهنگ شهر


✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای بیدشهری واقع در نیایش


✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای نوروزی واقع در مطهری


✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای جعفری واقع در قصردشت


✓ مجتمع 8 واحدی آقای رییسی واقع در قدوسی غربی


✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای مهبودی واقع در فرهنگ شهر


✓ مجتمع 9 واحدی جناب جعفری واقع در میرزای شیرازی شرقی


✓ مجتمع 30 واحدی جناب آقای اسدی واقع در خیابان گلخون قصردشت


✓ مجتمع 7 واحدی جناب آقای نقدی واقع در خیابان دانشگاه


✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای شهوند واقع در همت جنوبی


✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای چلنگران واقع در فرهنگ شهر


✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای کنعانی واقع در فرهنگ شهر


✓ مجتمع 16 واحدی جناب آقای ارشدی واقع در ستارخان


✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای نامی واقع در خیابان خاکشناسی


✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای چیت سازیان واقع در نیایش


✓ مجتمع 9 واحدی جناب آقای مهبودی واقع در فلکه احسان


✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای وطن خواه واقع در فرهنگ شهر


✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای بهمنی واقع در خیابان کبار


✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای محمدی زاده واقع در نیایش


✓ مجتمع 7 واحدی جناب آقای افتخاری واقع در ستارخان


✓ پروژه ویالیی جناب آقای محبوبی واقع در خیابان کبار


✓ پروژه ویالیی جناب آقای مومنی واقع در خیابان کبار


✓ پروژه ویالیی جناب آقای حسین پور واقع در ایمان شمالی


✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای قنبری واقع در بلوار شهید بهشتی


✓ مجتمع 13 واحدی جناب آقای اسدی واقع در شهرک فرهنگیان


✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای اسدی واقع در خیابان کلاهدوز


✓ و…..

✓ کارخانه آب معدنی شیراز منطقه دشمن زیاری شهرستان سپیدان

✓ سیستم دوربین مداربسته کارخانه تولیدی صنایع غذایی تارا نوین

✓ کارخانه تولیدی آسانسور هاشمی شهرک صنعتی شیراز

✓ کارخانه رب و گوجه نی نا فیروزآباد

✓ کارخانه ذرت خشک کنی فیروز دانه شهرستان فیروزآباد

✓ مجتمع مسکونی 160 واحدی 18 فروردین شهرک والفجر شی راز

✓ کارخانه تولیدی شن و ماسه ومصالح ساختمانی زارع شهرستان داراب

✓ کارخانه تولیدی مخزن پلی اتیلن هما پالست شهرک صنعتی شیراز

✓ کارخانه سنگ توحید شهرستان خرم بید

✓ کارخانه تولیدی مواد پالستیکی کاویان شهرک صنعتی شیراز

✓ آموزشگاه موسیقی آوای هنر ایل قشقایی

✓ پروژه جناب آقای حیدری فرد قم آباد

✓ ساختمان آقای کنعانی فرهنگ شهر

✓ اسطبل اسب سواری آقای حیدری خان زنیان

✓ کافه سرادو عفیف آباد

✓ باغ شهری صدرا آقای محمدی

و…